The 8th International Conference on Hydraulic and Civil Engineering & Deep Space Intelligent Development and Utilization Forum (ICHCE 2022 & DSIDU 2022)

Committee

主席.png Conference General Chair

image.png


Professor Yunming ChenZhejiang University, China


主席.png Publication Chairs

Professor Zhanping Song, Xi' an University of Architecture and Technology, China

Associate Researcher Naifei LiuXi' an University of Architecture and Technology, China

Associate Researcher Yvwei ZhangXi' an University of Architecture and Technology, China


主席.png Technical Program Committee Chairs

Professor Yunming ChenZhejiang University, China

Professor Sanqing SuXi' an University of Architecture and Technology, China

Professor Zhanping Song, Xi' an University of Architecture and Technology, China

Associate Researcher Naifei LiuXi' an University of Architecture and Technology, China


Technical Program Committee Vice Chairman

Yangping yao
Zenglin Hong
Sanqing Su
Ning Li


Yongli Xie


Longtan Shao
Xinrong Liu


Jianguo Zheng
Chengzhi Qi


Shijin Feng
Junjie Zheng
Deyi Wu


Jun Wang
Jiading Wang


Jianyang Xue
Hongjian Liao
Jianxun Chen


Jianxi Ren
Jianbing Chen


Dangfeng Yang
Zhanping Song主席.png Organizing Committee Chair

Sanqing Su
 Bingqi wang

Organizing Committee Vice Chairmans

Zhanping Song
Jianjun Huang
Naifei Liu
Zengjian Xue


Liaojun Zhang
Junbao Wang
Shaojun Fu
Wei Tian
Erkang Li


Cheng Li
Hailiang Jia
Min He
Long Jin
Cheng zhi Wangcommittee.pngTechnical Program Committee Members 

Zhen Cao
Weiping Cao
Zubao Cao
Jianbing Chen


Jianxun Chen


Yunmin Chen
Faning Dang


Guohua Deng
Shijin Feng
Zhiyan Feng
Shaojun Fu
Gong Li
Qinghua Gu
Dafu Han
Zenglin Hong
Zaiqiang Hu
Zhiping Hu
Runke Huo
Long Jin
Jinxing   Lai
Cheng Li
Ning Li
Sheng Li
Meng Li
Rongjian Li
Yanlong Li
Qingguo Liang
Hongjian Liao
Chao Liu
Fengyin Liu
Huiping Liu
Lifeng Liu
Xiaodong Liu
Xinrong Liu
Zhiyun Liu
Qianzhou Luo
Yanbin Luo
Yasheng Luo
Yun Ma
Xiaoli Ma
Xuening Ma
Yuan Mei
Dezhi Ning
kuibin Ning


Chengzhi Qi


Jisheng Qiu
Jianxi Rren
Shaoqiang Ren
Longtan Shao
Shengjun Shao
Zhushan Shao
Yanjun Shen
Guangbin Shi
Zheng Si
Zhanping Song
Sanqing Su
Liyun Tan
Hongquan Teng
Wei Tian
Cheng wang
Chengzhi Wang
Shuangjie Wang
Jun Wang
Xu Wang
Yan Wang
Jiading Wang
Jiansheng Wang
Jianyou Wang
Junbao Wang
Junqi Wang
Pengyu Wang
Wangtie Hang
Deyi Wu
Jiami Xi
Wanli Xie
Yongli Xie
Guohua Xing
Zhongming Xiong
Shuanhai Xu
Jian Xu
Zengguang Xu
Jianyang Xue
Changgen Yan
Jie Yang
Dangfeng Yang
Kailin Yang
Yaoyao
Shuanxi Yao
Xiaoliang Yao
Yangping Yao
Fei Ye
Guangming Yu
Jiguo Yuan
Aijun Zhang
Aijun Zhang
Huimei Zhang
Jiwen Zhang
Liaojun Zhang
Yaguo Zhang
Zhiqiang Zhang
Zhixiong Zhang
Liang Zhao
Jianguo Zheng
Junjie Zheng
Wenjie Zheng
Caihui Zhu

committee.pngOrganizing Committee Members

Xudong Chen
Tao Yu
Mingxia Tao
Lu Wei


Yu Zhou


Ningbo Li